Designed by Сайт города Чита

Designed by webuilder.info

Menu

Firmast

„Belor“ juriidiline büroo osutab juriidilisi teenuseid füüsilistele ja juriidilistele isikutele Tallinnas ja üle Eesti.

„Belor“ juriidiline büroo annab klientide esitatud küsimustele  õigeid selgitusi , mis vastavad kehtivatele seadusandlikkudele aktidele, juriidilist abi dokumentide koostamisel ning juriidiliste tehingute  teostamisel.

„Belor“ juuriidilise büroo juristid teostavad abi kohtudes , politseiasutustes , Maksu- ja Tolliametis , individuaalsete töövaidluste lahendamise komisjonides ning teistes riigiasutustes ning omavalitsustes kliendi kaitsjana või esindajana kriminaalasjades , haldus- ning tsiviilkohtuasjades.

Büroo juht Nikolai Pozdnjakov lõpetas Õigusteaduse instituudi „Läti Riigi Ülikoolis“ , omab magistrikraadi ning üle 30 a. teostab juriidilist abi .

Helistage telefonil +372 525 7340